de Markt

Van heerlijke hamburgers tot nieuwe schoenen, alles is te vinden!

Het Markt Reglement

Verkoop

 • Door met uw kraam of kleed op de vrijmarkt te gaan staan aanvaardt u dit marktreglement. Regels dienen ten alle tijden in acht te worden genomen.

 • De straten worden om 08:30uur afgesloten voor alle verkeer. De opbouw dient om 09:00 uur afgerond te zijn. Standhouders kunnen parkeren achter de Waardevol Leven kerk aan de Badweg.

 • Op de gehele markt moet voldoende ruimte worden vrijgelaten voor het eventuele passeren van hulpverleningsvoertuigen; doorgang van hulpverleningsvoertuigen (3.5m breed en 4.2 m hoog).

 • Verkoopplekken kunnen gereserveerd worden mits dit geen belemmering vormt voor de veiligheid (gespannen touwtjes over de stoep zullen worden verwijdert). Advies; maak gebruik van stoepkrijt om uw gereserveerde plaats aan te geven. 

 • Het Oranje Comité heeft een aantal plekken zelf in reservering, deze reserveringen prevaleren te allen tijde. De afzettingen van het Oranje Comité worden vanaf twee weken voor het evenement geplaatst. 

 • Afzettingen van plekken meer dan 1 week van te voren worden niet gehonoreerd. In overleg met de gemeente Eemsdelta is tot deze regel gekomen om de wildgroei aan afzettingen die laatste jaren is ontstaan enigszins te beperken.

 • Op het kruispunt ter hoogte van Wirdumerweg 12 kunnen aan de schoolzijde geen kleedjes geplaatst worden in verband met de nauwe doorgang dat dat creëert.

 • Het is verboden eten en/of drinken zonder aanmelding te verkopen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier op de website. Houdt u aan de regels van de NVMA. 

 • Indien u eten en/of drinken verkoopt zonder een geldige bevestiging van onze marktmeester dan loopt u het risico verwijdert te worden van de markt.

 • Commerciële bedrijven kunnen alleen op inschrijving deelnemen aan de markt. Inschrijven kan via onze website.

 • Verkoopwagens zijn niet toegestaan. Uitgezonderd die van de vergunninghouders, aangewezen door het Oranje Comité.

 • Het Oranje Comité faciliteert niet in een stroomvoorziening, dit dient u zelf ter plaatse te regelen.

 • Elke plek met een hittebron dient te beschikken over adequaat (en gekeurd) brandblusmiddel.

 • Mocht er na controle van de toezichthouder van de Veiligheidsregio geen adequaat blusmiddel aangetroffen zijn dan dient u uw activiteiten direct te staken.

 • Er staan vuilcontainers op de vrijmarkt. Afval en vuil dienen hierin gedeponeerd te worden. Overgebleven verkoopwaar neemt u weer mee. Wanneer dit blijft liggen, moet het Oranje Comité de kosten dragen voor het afvoeren.

 • Het deelnemen aan de vrijmarkt geschiedt geheel op eigen risico.

 • Het Oranje Comité kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kwaliteit en verkooptransacties van de vrijmarkt.

 • EHBO is de gehele dag aanwezig. De EHBO post is overdag te vinden in Ons Dorpshuis.

 • De vrijmarkt duurt tot 17:00 uur. Voor 17:00 uur is het niet toegestaan om met voertuigen de markt te betreden of afzettingen te passeren. Indien u eerder wenst op te pakken dient u dit lopend te doen.

 

Avondprogramma

 • Vanaf 17:00u is het Marktplein een evenemententerrein en dient u zich aan de regels te houden dat aangegeven is op borden bij de in- en uitgang van het plein. Er wordt toezicht gehouden door beveiliging, politie en de leden van het Oranje Comité.