Door met uw kraam of kleed op de vrijmarkt te gaan staan aanvaardt u dit marktreglement. Regels dienen ten alle tijden in acht te worden genomen.

– Verkoopplekken kunnen gereserveerd worden mits dit geen belemmering vormt voor de veiligheid (gespannen touwtjes over de stoep zullen worden verwijdert). Het Oranje Comité heeft een aantal plekken zelf in reservering, deze reserveringen prevaleren ten alle tijde. De afzettingen van het Oranje Comité worden 2 week voor het evenement geplaatst.
– De opbouw van de markt is vóór 09:00u afgerond. De straten worden om 08:30u afgesloten voor alle verkeer. U dient te parkeren achter de Waardevol Leven kerk aan de Badweg.
– De straten dienen vrijgehouden te worden i.v.m. doorgang hulpverleningsvoertuigen (3.5m breed en 4.2 m hoog).
– Het is verboden eten en/of drinken zonder aanmelding te verkopen. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier
– Indien u eten en/of drinken verkoopt zonder een geldige bevestiging van onze marktmeester dan loopt u het risico verwijdert te worden van de markt.
– Indien u eten en/of drinken verkoopt dient u zich aan de regels te houden van de NVWA.
– Commerciële bedrijven kunnen alleen op inschrijving deelnemen aan de markt.
– Verkoopwagens zijn niet toegestaan. Uitgezonderd die van de vergunninghouders, aangewezen door het Oranje Comité.
– Het Oranje Comité faciliteert niet in een stroomvoorziening, dit dient u zelf ter plaatse te regelen.
– Elke plek met een hittebron dient te beschikken over adequaat (en gekeurd) brandblusmiddel.
– Mocht er na controle van de toezichthouder van de Veiligheidsregio geen adequaat blusmiddel aangetroffen zijn dan dient u deze per direct aan te schaffen bij het Oranje Comité voor een prijs van € 45,- incl. BTW.
– Er staan vuilcontainers op de vrijmarkt. Afval, overgebleven goederen en vuil dienen hierin gedeponeerd te worden.
– Iedere deelnemer dient de aanwijzingen van hulpverleningsdiensten en organisatie op te volgen.
– Het deelnemen aan de vrijmarkt geschiedt geheel op eigen risico.
– Het Oranje Comité kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kwaliteit en verkooptransacties van de vrijmarkt.
– De vrijmarkt sluit om 17.00 uur! Auto’s worden niet eerder toegelaten, indien u eerder wenst op te pakken dient u dit lopend te doen.