Zoals iedereen weet houdt het Corona virus ons op dit moment in de greep en dat zal ook gevolgen voor onze activiteiten hebben. Op dit moment is het onduidelijk hoever die gevolgen strekken maar door middel van dit schrijven willen we de duidelijkheid geven die we op dit moment kunnen geven. Dit schrijven is een uniform schrijven voor iedereen die er belang bij heeft: standhouders, sponsoren, bands, bezoekers en pers bijvoorbeeld.

Ouderenavond

De ouderenavond die gepland stond voor 8 april is uitgesteld. We proberen later in het jaar de avond in te halen wanneer de mogelijkheid er is. Hierover kunnen we nu nog niets zeggen qua datum.

Programmaboekje

Gezien de situatie brengen we het programmaboekje op zijn minst 2,5 week later uit dan gepland en u gewend bent. Dat zal alleen gebeuren als wij begin april enige mate van zekerheid hebben dat Koningsdag door zal gaan. De bezorging zal dan rond vrijdag 17 april plaatsvinden.

Koningsdag en overige activiteiten

Voor al onze overige activiteiten, de kindermiddag, vrijmarkt en het afsluitende feest, geldt dat we de adviezen van de overheid zullen volgen. Wat we wel besloten hebben is dat er geen vervangende datum komt later in het jaar indien de activiteiten geannuleerd moeten worden. De reden hiervoor is dat ook in dat geval de toekomst onzeker is of de activiteiten door kunnen gaan en we nu nog enkele kosten kunnen beheersen.

Gevolgen bij annuleren van Koningsdag

Dat houdt in dat op het moment de festiviteiten geannuleerd worden we in contact zullen treden met veel partijen. Mensen die een kraam gereserveerd hebben krijgen de mogelijkheid tot retournering van de kosten óf om de kraam voor volgend jaar alvast gereserveerd te houden.

Met sponsoren zijn afspraken gemaakt die niet of niet volledig nagekomen zullen worden. Wij vertrouwen erop dat gemaakte afspraken een jaar uitgesteld kunnen worden zodat zowel de sponsor als wij geen grote financiële schade oplopen. Normaliter zou de facturatie voor dit seizoen al in volle gang zijn maar gezien de situatie hebben we daarmee gewacht, dit zullen we doen tot we weten of we doorgaan of niet.

De bands en de DJ zijn reeds gecontracteerd, dit is voor ons een grote kostenpost zeker gezien de extra festiviteiten van dit jaar. Hier vertrouwen wij er ook op dat in goed onderling overleg de gemaakte afspraken een jaar uitgesteld kunnen worden gezien de situatie.

Voor ons als Comité is lastig inschatten welke kant het op gaat. We geven daarom zo vroeg mogelijk ons standpunt aan, in de hoop hem niet nodig te hebben uiteraard. Wij gaan ervan uit dat een partij die zich niet in gestelde wijzigingen kan vinden zich bij ons meld om in onderling overleg een oplossing te zoeken.

We hopen uiteraard dat Koningsdag door kan gaan in goede gezondheid, zo niet dan slaan we een jaar over. Wij rekenen op jullie begrip.

Bestuur Oranje Comité Loppersum